home

Op Valentijnsdag is de eerste partij regenboogforel uitgezet in het meer in Geestmerambacht. Het meer is daarmee het eerste buitenwater in Noord-Holland waar forellen zwemmen. Burgemeester Cornelisse van de gemeente Langedijk gaf het startsein voor de uitzet.

Als pubers op een modeshow vergaapten aanwezige sportvissers zich aan de forellen die werden uitgezet. Logisch, want tot 14 februari moesten Noord-Hollandse sportvissers voor het vangen van een forel in openbaar water tot ver buiten de provinciegrenzen rijden. Nu dus niet meer, want de komende drie jaar gaan er jaarlijks 1000 forellen het recreatiemeer in. Naar verwachting zullen de foreluitzettingen de recreatieve waarde van het recreatiemeer sterk verhogen. Dat is eerder gebleken bij het Oostvoornse Meer in Zuid-Holland, waar de forelvisserij floreert en er voor zorgt dat het ook buiten het hoogseizoen druk is met recreanten langs het meer. Iets waar de lokale horeca uiteraard van meeprofiteert.

Ideaal leefmilieu

De forellen passen prima in het water van het Geestmerambacht. Deze door zandwinning ontstane plas water is 71 hectare groot en op sommige plekken maar liefst 20 meter diep. Het water komt daarmee qua milieu overeen met de inheemse forelwateren in onder andere Ierland, Scandinavië en Noord-Amerika. De forellen planten zich in Nederland overigens niet voort en worden maximaal zo'n 10 jaar oud. Naar verwachting zullen de forellen weinig invloed hebben op de al aanwezige visstand.

Unieke visserij

Met name voor vliegvissers zijn de forellen in het Geestmerambacht een prachtige nieuwe uitdaging. Het natuurlijk voedsel van forel (met name insecten) kan immers uitstekend worden nagebootst door (kunst)vliegen. Zowel vanaf de kant als vanuit een zogenaamde bellyboat kunnen alle vliegvistechnieken worden ingezet: van een droge vlieg tot kleine streamers. Door het uitzetten

Esmee met een      Mooie forel Vervolg